miércoles, 25 de febrero de 2009

VIAXE A ÁFRICA A TRAVÉS DA IMAXINACIÓN E DO MUNDO DOS CONTOS

Escoita os sons de África, imprégnate deles e imaxinate alí. Iniciamos unha serie de fábulas africanas. Prepárate a disfrutar e ir a un mundo onde todo é posible.Nas seguintes entradas tes contos,contacontos, fábulas... un mundo donde a imaxinación é o que conta.

TRADICIÓN ORAL AFRICANA (FÁBULAS, LENDAS, CONTOS)

Para os african@s as fábulas son aventuras fantásticas narradas para recrear, divertir e ensinar a vivir. Representan a vida tal como debería de ser polo tanto o narrador é un mestre da vida. Normalmente son contadas por un ancián e pola noite arredor do lume onde se reunen pequenos e grandes. Para ter atento ao auditorio o narrador africano emprega a fantasía e entón aparecen situacións como facer entrar unha serpe no estómago dunha abella, que un neno acabado de nacer fale xa coa súa nai etc.
Quero que vexas ben a diferencia entre fábula conto e lenda.
FÁBULA: é unha historia cuios protagonistas son animais e remata ensinándonos algo.
CONTO: relato inventado que pode ter personaxes fantásticos.
LENDA: explicación fantástica ao porqué de certos fenómenos, pero sin ter unha ensinanza final.
Disfruta nas seguinTes entradas dunha selección de contos, fábulas e lendas que che van deixar con ganas de máis.

3 CONTACONTOS UNIDOS POR ÁFRICA

A LÚA E O SOL (CONTO AFRICANO)

Narrador ONDONGO nado na República do Congo. Aos 16 anos comenzou a aprender o arte da maestría da palabra. Cinco anos despois superou as probas dos anciáns da tribu entón déronlle o rango de MESTRE DA PALABRA. Cando chegou a España fundou o seu propio grupo "CONTACONTOS RÍO CONGO". Neste conto colabora PAULA, unha contacontos española.

FÁBULAS, CONTOS E LENDAS DE ÁFRICA

fabulas africanas1

ENTROIDO (CARNAVAL) ARREDOR DO MUNDO

 
aladin